Low-carb-bloggen

En kost med kontrollerat lågt intag av socker och stärkelse ger dig bättre hälsa och bra vikt.

Archive for 9 april, 2008

Lättmjölk kan skydda hjärtat?

Posted by arne9 på 9 april, 2008

Dagens Medicin refererar resultat från den stora amerikanska studien Womens Health Study.

I den aktuella delstudien följdes 28 886 kvinnor som var över 45 år och inte led av högt blodtryck när studien påbörjades. Deras intag av mjölkprodukter, kalcium och vitamin D kartlades vid studiestarten med hjälp av frågeformulär. Under den tio år långa uppföljningsperioden fick kvinnorna varje år svara på frågor om förekomsten av högt blodtryck, och under hela perioden identifierades totalt 8 710 fall av högt blodtryck.

När svaren justerades för ett flertal riskfaktorer för högt blodtryck, som rökning och kroppsmasseindex, BMI, fann forskarna ett omvänt samband mellan konsumtion av mejerivaror med låg fetthalt och risk att drabbas av högt blodtryck. Den grupp som hade högst intag av fettsnåla mjölkprodukter hade en 11-procentig relativ reduktion av risken för hypertension, jämfört med gruppen med det lägsta intaget. Däremot sågs inget samband mellan konsumtion av mejeriprodukter med hög fetthalt och förändrad risk för högt blodtryck.

 

Forskarna, som hör hemma vid Harvard School of Public Health i Boston, USA, påpekar att det handlar om en relativt liten minskning, men att resultaten ändå pekar på att fettsnåla mjölkprodukter samt D-vitamin och kalcium kan spela en roll i primärpreventionen av högt blodtryck och kardiovaskulära problem hos äldre kvinnor.

 

I studien säger man att resultaten ligger i linje med tidigare studier.

Feta mejeriprodukter som helmjölk är dock inte kopplade till ökad risk för högt blodtryck.

Annonser

Posted in hälsa, Low-carb, mat | 3 Comments »