Low-carb-bloggen

En kost med kontrollerat lågt intag av socker och stärkelse ger dig bättre hälsa och bra vikt.

Statstelevisionen snuttifierar och förvirrar

Posted by arne9 på 1 februari, 2008

Sveriges Television vars verksamhet vi alla stöttar med statsmedel och TV-avgifter kallar sig ju ”Fri TV”. Den skall, i teorin vara public service och svara för ett motmedel mot det mediabrus vi har idag med ett otal kommersiella TV-kanaler och radiokanaler. Och för den delen finns ju även gratistidningar.

Debattprogrammen på SVT lever dock inte upp till detta, utan är minst lika snuttifierande och desinformerande som de i den kommersiella TV:n. Frågan är väl om det inte är värre.

Såg en del av Debatt för någon vecka sedan om klimatfrågan. Inget vettigt kom ut där.

Nu skulle bantning diskuteras. Paulo Roberto mot GI sa man innan programmet.

här blev det.

Annika Dahlström redogjorde för lågkolhydratkosten klart och redigt. Paulo Roberto var där av någon skum anledning men han menade att man skulle äta av allting 6-8 gånger per dag för att inte vara hungrig. Han har insett att om man är hungrig eller sugen kan man kasta i sig godis och allting i för stora mängder.

Lever man low-carb-livet är man ju mätt mellan målen eftersom blodsockret håller sig stabilt och näringen är tillräcklig. Det kom tyvärr inte fram.

Programmet har ju så många brister och så mycket viktig och intressant information kommer inte fram. Det skall ju mest vara munhuggning och dråpliga repliker.

Krögaren Mannerström var en lite tragisk figur. Han var överviktig/fet men trodde att det berodde på att han åt för mycket fet mat. Tänk vilken befrielse det skulle var för honom att hitta low-carb. Nu hade han tydligen dåligt samvete hela tiden. Han gör god mat med grädde och smör men kan bara äta lite eller inget av den och tycker tydligen att det är bäst att gästerna gör det också. Måste fungera ungefär som Systembolaget. Man vill sälja och tjäna pengar men ändå inte.

mannerstrom

En kille i publiken hade gått ner med Atkins (som är den mest kända och dessutom bevisat bästa metoden) och han fick säga några få ord.

Fredrik Paulun fick säga lite också men inte mycket. Han menade att det visst är farligt med för lite fett i maten men också med för mycket. Annars var han för att äta lite av allting och menade att man även behövde kolhydrater bland annat för hjärnans funktion.

Dietisten var mera rabiat och menade att Socialstyrelsen gjort ett misstag som klassat Annika Dahlströms kostråd som varande i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Summa summarum gjorde programmet att man får sig en tankeställare.

Jimmy Moore menade ju att Socialstyrelsens beslut om Annika Dahlströms kostråd var det viktigaste som hänt på low-carb-området och större än ADA:s diabetesråd, som likställer low-carb-dieten med den traditionella fettsnåla dieten för diabetiker typ 2.

Med det motstånd som finns i dietistkretsar och bland allmänheten i form av SVT:s publik (och redaktion och okunnig, flamsig programledare) så kanske Socialstyrelsen inte vågar ta steget att tillåta low-carb likaväl som low-fat som rekommenderad kost för ålderdiabetiker. Att de skulle gå längre och rekommendera low-carb före low-fat verkar uteslutet i den tidsanda som råder idag.

Det är nog klokt att hålla sig till den kostvetenskapliga kunskapen som finns och som kommer fram.

Det blir bättre och leder längre än att tjabba med Paulo Roberto och tjocka kockar.

Annonser

10 svar to “Statstelevisionen snuttifierar och förvirrar”

 1. Zonen said

  Bra med de där två dietisterna som anmälde Annika för två sedan!
  Dom borde belönas med en ”liten medalj!”

  I och med detta så är Sverige det första landet som har myndighetsrekommendation (vetenskap och beprövad erfarenhet) på att LCHF-kost är bra för överviktiga och de som är drabbade av DiabetesII.

  Bra med Rothenburg som försvarar dietistråden på det sättet. Med tiden så hamnar hon nog också i gänget som bör få en ”liten medalj”! dvs hon påskyndar kostrådsskiftet med en sådan argumentering!

  Sen å andra sidan dags för ett program som bättre kan belysa vad som menas med LCHF kontra tallriksmodellen! Annika skötte sin del i debatten på ett bra sätt – lugnt och sakligt, men mer tid behövs!

 2. arne9 said

  Skall man vara riktigt ärlig så rekommenderar ju inte Socialstyrelsen lågkolhydratkosten.
  Det var ju ett tillsynsärende. Frågan var om Annika Dahlqvist skulle erinras, varnas eller rent av mista legitimationen.
  Att mista legitimationen är oerhört svårt i Sverige. Man ser ofta att någon läkare fått en varning för att han varit försumlig så att någon dött helt i onödan. Om misstaget inte är ursäktligt eller av ringa vikt kan han få varning.
  I Annikas fall fick hon ingen kritik alls, utan man anser att hon agerat korrekt.
  I Förenta Staterna har väl läkare länge rekommenderat low-carb. Atkins och alla läkare som rekommenderar Atkins, Eades, Sears och en massa flera. Så har vi John Briffa i England.
  Det har väl aldrig varit ens på tal att deras legitimation skulle vara i fara.

  Nästa steg blir ju att se hur Socialstyrelsens kostrekommendationer för typ2-diabetiker kommer att se ut. Kanske som i USA, där low-carb tillåts jämsides med low-fat.
  Att Socialstyrelsen skulle förorda low-carb och enbart low-carb verkar osannolikt i dagens läge.

 3. Zonen said

  Att i längden fortsätta med två kostbehandlingsmetoder som är varandras motsats kan ju inte vara rimligt! En avdömning får ske och redan nu har det väl framkommit att nuvarande kostråd för diabetes II har evidensgrad C och LCHF har A. Har jag fel?

  Om osäkerhet föreligger så är det väl bara att göra större studier /forskning av de två kostmodellerna och komma till en avdömning!
  Möjligen skulle diabetes II byta namn igen och då inte till sockersjuka utan till kolhydratsjuka, så att alla inom sjukvården förstår att vad de drabbade måste äta mindre av!

  En stor bov i hela det här är framtagningen av insulinet som de flesta tror har räddat en mängd liv! Egentligen är det precis tvärtom och för varje år som går så kostar insulinet fler och fler liv! Om detta skrev det redan för 30 år sedan:

  Avskrift från boken ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”
  Författare: Olov Lindahl – professor i ortopedisk kirurgi
  Lars Lindwall – matematiker och dataspecialist
  Utgiven av NATUR OCH KULTUR ISBN 91-27-23678-1 1978

  Del från Kapitel 9 ( från sida 121 – 122) – Det sunda förnuftets plats i medicinsk vetenskap

  När det gäller insulin är dubbelblindbevis ännu mer överflödiga! Här räcker den s k historiska kontrollen, dvs. det förhållandet att före insulinets upptäckt ”alla” dog i diabetes, medan nu ”alla”klarar sig.
  – ”Du menar väl inte att det behöver bevisas?”
  Ja, ja även vi instämmer med vissa reservationer i dessa synpunkter.
  Insulin sänker uppenbarligen blodsockret och visst hjälper det de sockersjuka, även om dubbelblindtest saknas. Nyttoproblemet kan emellertid betraktas ur en helt annan synvinkel. Förr dog alla diabetiker, även om det kunde ta många år om de höll sträng diet. Givetvis dör även nu alla diabetiker, men det förefaller gå betydligt långsammare med insulin. Huruvida livslängden ökar är dock en statistisk fråga som egentligen behöver belysas med siffror och jämförelser. Vi accepterar dock den mycket troliga hypotesen att en person som sjuknar i sockersjuka med insulinet kommer att leva längre än med tidi- gare eller nuvarande konventionella diabetesbehandling.
  Sedan insulinbehandlingen infördes har emellertid mycket annat skett. Antalet sockersjuka har ökat enormt och de sjuka får ofta en rad komplikationer i form av t ex kallbrand i benen med amputationer, åderförkalkningssjukdomar med hjärtinfarkt och njurskador samt ögonsjukdom med blindhet.
  På befolkningen som helhet har, om man använder bevis- metoden ”historisk kontroll”, insulinbe- handlingen medfört att numera mångdubbelt fler dör i diabetes och att antalet svåra kom- plikationer ökat. Bland det nu stora antalet sockersjuka finns troligen en sämre ställd del som dör lika ”snabbt” och i samma antal som före upptäckten av insulinet. Det gamla problemet kvar- står i så fall och dessutom har alla nya diabetesfall till- kommit som lever längre och får en rad komplikationer.

  Vinsten är dubiös ur denna synvinkel. Många menar givetvis med rätta att detta är ett cyniskt resonemang. Man kan inte låta diabetiker dö tidigt utan insulin, bara för att de senare skall slippa andra komplikationer. Man kan inte heller begära att de skall sluta sätta barn till världen, vilket med insulin numera går i praktiskt taget normal omfattning medan det tidigare var rätt ovanligt. Nej, det menar vi inte heller.
  Det kan emellertid finnas en annan förklaring till att diabetesproblemet blivit så stort och att det fortsätter att växa. Insulin tillåter fri diet – man kan stoppa i sig i stort sett vad man vill, dvs. vad resten av befolkningen gör, inklusive stora mängder socker och annan skadlig mat. Om insulinet inte fanns, skulle den allmänna uppfattningen om en lämplig diet troligen ha sett annorlunda ut och vi skulle kanske ha kunnat undvika den stora ökningen av diabetes. Behandlingen av många diabetiker med hälsokost medför att många blir insulinfria. Om kosten användes i förebyggande syfte skulle frekvensen av sjukdomen måhända starkt kunna reduceras. Forskningen på området skulle då ha fått en annan inriktning.
  Vi är givetvis medvetna om att dessa hypoteser inte är vetenskapligt dokumenterade i dubbelblind-
  test och att de bestrids ev. eller är okända för diabetesexperterna.
  Vi vill bara framföra denna möjlighet som, om den vore riktig, kunde medföra en omvärdering av insulinets värde. En ”bra” medicin kan alltså uppmuntra till och framkalla ”misskötsamhet och inte minst länka in forskningen på helt andra områden än om medicinen ej funnits.

  (Därefter skrivs det om antibiotika och penicillin i boken………….)

 4. arne9 said

  Jag tror nog att man kan ha två olika kostmodeller jämsides. Det verkar ju vara fallet i Förenta Staterna. Då blir ju rådgivningen viktig så patienten får avgöra vilken kostmodell han/hon tror sig kunna klara bäst.

  Att ta bort insulinet låter lite väl grymt och en aning oövertänkt. De som har diabetes typ 1 skulle ju vara utlämnade åt döden i så fall.

  Med samma argument kan man väl ta bort behandling av alla civilisationssjukdomar.
  Kan ha fel men jag får lite ”übermänsch” känsla av det avsnitt du citerat. Tyskt 1930-tal i modern tappning. Hoppas verkligen det inte är så.

 5. Zepp said

  Näe.. varför får du sådan tankar? Jag undrar oxå om det faktist dör förre av diabetes nu med insulin? Kanske de dör av komplikationerna av insulin i stället?
  Se på statinerna, där dör dom inte av härtinfarkt, bra va, dom dör i cancer i stället, mindre bra!!

  Tycker deras tankegångar är i hösta gra intressanta och relevanta. Insulinet tar bort symptomet, ”ät som alla andra”, sen råkar man ut för ”naturalförloppet” i stället!

  Självklart är det bra att man kan göra insulin men diabetes är en kostrelaterad sjukdom och lindras bäst med koständringar, så att man behöver minsta möjliga medicin, för ett långt och friskt liv.

  Boten på de flesta civilistationssjukdommar är livsstilsförändringar och i andra hand medicin!

 6. Zonen said

  Jag menar inte att man skall ta bort insulinet, men insulinet är orsak till att väldigt, väldigt många fler får diabetes II, dör tidigare, får naturalåkommor beroende på en onaturlig kost!
  (SSS mantra stämmer dvs ”Vi skall äta det vi är avsedda att äta” – sen om det är exakts SSS kost är en annan femma.)
  Sammanfattningsvis många, många fler dör nu av diabetes II – tack vare insulin! Förstod du mig bättre nu, Arne!

  Hade vi förstått det för länge sedan så hade vi troligen haft andra kostvanor , en annan respekt för kosten……

  Dessa herrar som skrev detta 1978 tycker jag var väldigt framsynta… även om nu inte deras kollegor och sen även att diabetesläkarna på den tiden inte förstod det!!

  Sen en ”växande epidemi” av diabetes II och fetma och av fler metabola sjukdomar och läget är cementerat! Fortfarande har de flesta diabetesläkare vad jag förstått ännu inte fattat! Sen å andra sidan – vilken kostutbildning får dom?
  Dock – Mossberg sa något om att en omsvängning är på gång till Claude, som förmodligen ändå inte lyssnade… vi ser kanske ett ”litet ljus”?

  Så det här att äta för mycket raffinerade kolhydrater och för lite av rätt fett är grundläggande kostfel. Sen är fortfarande många inte evolutionsmässigt anpassade för spannmål eller mjölk och det bör dom då undvika…..

  Så spontant säger jag följ regler enligt nyss skrivda stycke och ät exvis efter Zondieten(inte därför jag kallar mig Zonen) dvs 40% kolhydrater och 30% vardera av fett och protein.
  De som åsamkat sig någon metabol åkomma skall sänka kolhydratintaget än mer så dom självläker och sedan får dom ha en tuffare kosthållning….
  Och givetsvis skall man röra på sig, men det är inte det första receptet!

 7. arne9 said

  Om man åt hälsosamt skulle ju insjuknandet i ålderdiabetes minska radikalt. Det håller jag med om. Och de som ändå får åldersdiabetes skulle ju lätt klara sig utan insulin om de började äta hälsosamt. Det visar ju Annikas exempel, även om det inte finns någon studie på det; det visar ju Calle Carlssons hälsohem, även om det inte finns en studie på det heller; det visar Karlshamnsstudien även om den är för liten och inte randomiserad; det visar också ett antal bra studier och det är ju det alla rekommenderar (t.ex. ADA och även svenska rekommendationer)livsstilsförändringar och därmed kostförändringar innan medicinering kommer på fråga.
  Metforminer är ju till för patienter som inte lyckas med nödvändiga livsstilsändringar. Och insulin kommer in för de som fortsätter att leva ohälsosamt så att inte ens metforminer hjälper.

  Diabetesepidemin beror nog mera på att många fler har en ohälsosam livsstil än att diabetiker blir så gamla att de får barn. Finns det överhuvud en tydlig koppling mellan diabetes typ1 och åldersdiabetes?

  Det är ju som du påpekar tillräckligt med en ganska måttlig minskning av kolhydratintaget för att få bra resultat.
  Manuel Uribe går ju ner med Zondieten och en del tycker ju att det inte ens är low-carb, vilket det ju är, om än en mild form.

 8. Perra W said

  Minns inte vart jag läst det men ändå: Sedan insulin började ges till diabetiker har deras medellivslängd ökat – men skillnaden i medellivslängd mellan diabetiker och icke-diabetiker består. Om mer insulin vore svaret på diabetessjukdomen så skulle man ju förvänta sig att skillnaden i medellivslängd hade minskat.

  per Wikholm
  Författare ”Ideologin och pengarna bakom kostråden”

 9. arne9 said

  Jag kan tro att typ2 diabetiker har kortare livslängd än folket totalt sett. Komplikationerna är ju vanliga, särskilt hjärt- kärlsjukdomar.
  Det finns ju otroligt mycket att göra för att förbättra för dem. Att ändra livstil till ett low-carb-liv skulle ju hjälpa de flesta. Även en mild form av low-carb verkar ju göra underverk.

  Insulinet är väl en akutmedicin eller något man tar till när man inte klarar att balansera blodsockret med kosten och metformin.

  För typ1 diabetiker är nog insulin nödvändigt tills man lärt sig att transplantera in fungerande insulinproducerande celler, vilket verkar vara på gång.

 10. Sven Erik Nordin said

  Varför uppmärksammas inte Karlshamnsstudien! Av de överviktiga diabetespatienterna (typ 2)i den studien, som nu pågått i 44 månader var det fem som fortsatte med den av läkare rekommenderade lågfettkosten. Av dessa fick fyra allvarliga hjärtproblem – och två av dem avled. Nästan alla som åt ”högfettkost” blev mycket friskare, två i så hög grad att de inte längre klassa som diabetiker!
  Forskarna sammanfattade senaste rapporten:

  “For diabetes patients, current dietary recommendations seem to be a major part of their problem rather than being part of the solution. Carbohydrate restriction, however, reverses or neutralises all aspects of the metabolic syndrome”.

  (“För diabetespatienter verkar nuvarande rekommendationer vara en huvudsaklig del av problemet snarare än en del av lösningen. En minskning av kolhydrater motverkar eller neutraliserar alla aspekter av det metaboliska syndromet”).

  Kan det sägaas tydligare?

  Rapporten finns på http://www.nutritionandmetabolism.com/content/5/1/14

  Sven Erik N

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggare gillar detta: