Low-carb-bloggen

En kost med kontrollerat lågt intag av socker och stärkelse ger dig bättre hälsa och bra vikt.

Archive for 8 april, 2007

Myglande myndigheter och ”sockerberoende finns inte”

Posted by arne9 på 8 april, 2007

Det finns något så fint som ”Marknadsetiska rådet” MER i Sverige.
MER skall se till att reklam och marknadsföring sker i etiskt försvarbara former.

När en firma i annonser (TV-reklam) visade att chips och flingor innehåller mycket kolhydrater som genast omvandlas till socker i kroppen och höjer blodsockerhalten lika fort som eller fortare än strösocker blev det tvärstopp.
Se det får man inte göra!
Ett företag (sockerbolaget) anmälde det första företaget till MER.
MER frågade då den inte alltför okände fetmaexperten Rössner till råds.

 rossner.jpg

MER får svar från Rössner: ” Vad gäller ”sockerberoendet bryts” har Rössner angett att det finns forskare som menar att det finns ett sockerberoende men att det för ett äkta biokemiskt beroende i allmänhet krävs dosökning, abstinenssymptom och kontrollförlust. Sockerkonsumtion är inte kopplad till något av dessa beteenden.”

För mig är det förvånande att han inte är så tvärsäker, utan lämnar en liten dörr öppen för att det kan finnas eller kanske kommer att visas i framtiden att det finns sockerberoende.

Han har ju dessutom fel när han säger att det krävs dosökning, abstinenssymptom och kontrollförlust och att inget av dessa finns när det gäller sockerkonsumtion. Jasså? Verkligen. Der finns nog många som upplevt att man behöver mer och mer socker (kolhydrater) och att den viljemässiga kontrollen förloras och kolhydratsuget styr intaget. Att abstinenssymptom förekommer kan nog alla som försatt sig i ketos vittna om.

Hur gick det då?
Jo MER fastslog att
” Av Rössners utlåtande framgår emellertid att det är osäkert om det existerar något sockerberoende i egentlig mening. Man kan därför, som Rössner framhåller, inte hävda att det går att bryta ett hypotetiskt sockerberoende genom en speciell kostomläggning på det sätt som reklamen utlovar. Den aktuella marknadsföringen är därför i båda de påtalade hänseendena vilseledande och utformad i strid mot kravet på vederhäftighet enligt artikel 5 grundreglerna.”

Det finns inget sockerberoende så man kan inte bryta det.
Sockerbolaget fick rätt!
Länk till ärendet.
 

Annonser

Posted in banta, gå ner i vikt, hälsa, Low-carb, mat, Uncategorized | 2 Comments »